Γιάννης Αθανασάκης

Λογιστής Α’ τάξης. Τύχης 3  Χαλάνδρι1 τ.κ.15233

e-mail info@athanasakis.com

Τηλ-fax: 2106851636 κιν.6936978923

Εκπαίδευση: Πτυχιούχος Οικονομικού Πανεπιστημίου του Οικονομικού τμήματος της Νομικής.

Εμπειρία-Γνώση: Εργάζομαι ως Λογιστής από το 1999 σε διάφορες εταιρείες όλων των κατηγοριών (Β’ Γ’) και όλων των μορφών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Εταιρείες-Σωματεία μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ατομικών επιχειρήσεων και εταιρείες εντός Ε.Ε..

Σκοπός μου είναι η άμεση πληροφόρηση των πελατών για το διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό και εργασιακό-ασφαλιστικό τοπίο, έτσι ώστε να πετυχαίνουμε κάθε φορά ένα λογιστικό και φοροτεχνικό σχεδιασμό, με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο κέρδοςκαι αύξηση του εισοδήματος της κάθε επιχείρησης ή επιτηδευματία και την αποφυγή ή μείωση της φορολογίας στα πλαίσια του ισχύον θεσμικού πλαισίου. Με γνώμονα τη μακρόχρονη πείρα μου, παρέχω κάθε πληροφορία και εργασία έτσι ώστε οι  πελάτες να είναι πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τον περιορισμό των φορολογικών τους υποχρέωσεων.

Το φορολογικό πλάνο κάθε πελάτη μας είναι αποτέλεσμα της γνώσης της εκάστοτε επιχείρησης, του δημοσιονομικού περιβάλλοντος και των επιχειρηματικών στόχων και αναγκών. Περιλαμβάνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες και συνοδεύεται από ποιοτικές υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητά του καθώς και την βιωσιμότητα και κερδοφορία στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε.

Περαιτέρω σκοπός είναι να δίνω λύσεις και προτάσεις ιδέες ευκαιρίες για περισσότερα κέρδη και μείωση του κόστους.

Κύριο μέλημά μου είναι μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προσέγγιση της επιχειρηματικής σας απόδοσης και ανάπτυξης βάσει των προσωπικών σας αναγκών και στόχων, την δημιουργία των προϋποθέσεων για την βελτίωση της επιχειρηματικής λειτουργίας, αύξηση πωλήσεων και κερδών, περιορισμό κόστους, την σωστή εξυπηρέτηση και την μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου, δίνοντας λύσεις στα προβλήματα και μειώνοντας το ρίσκο.

Comments are closed.